top of page

Pasientinformasjon

Orienter deg om besøket

Les og orienter deg før ankomst.​
Viktig informasjon vi ber eier/hesteansvarlig og transportør lese før besøket.
 • BETALING
  Kun kort og kontantbetaling, da vi ikke sender ut faktura. Terminalen aksepterer Master, Visa og vanlig bankkort. Direkteoppgjør med Agria. Alle andre forsikringssaker må gjøres opp på stedet og eier må selv sende inn dokumentasjon og kvitteringer for tilbakebetaling av skade.
 • PRISER
  Vi gjør oppmerksom på at grunnhonoraret for en munnhuleundersøkelse kommer sedasjon og rapporteringsgebyr i tillegg. Sedasjon (dop), tannbehandling, ekstra medisin, bruk av tannhelseprodukter - materiale - utstyr, rapporteringsgebyr, utskrift av journal, bitt-tilpasning og reseptgebyr kommer i tillegg til grunnhonoraret. Våre tjenester og priser finner du her
 • KARENSTIDER
  Vi minner om minimum 6 døgns karenstid etter en munnhuleundersøkelse og tannbehandling. Orienter deg selv om karenstider og dens hensikt på www.travsport.no eller www.rytter.no Karenstid er i forbindelse med konkurranse og må ikke forveksles med karantene. Lær og les om karenstid og doping her
 • AVBESTILLING & ENDRINGSVILKÅR
  Avd. Lista & avd. Bryne: Avbestilling eller endring av timeavtale minimum 72 timer i forkant av avtaledato. Avd. Bergen: Avbestilling eller endring av timeavtale minimum 7 døgn i forkant av avtaledato. Alle avdelinger: Ikke oppmøte, endring eller avbestilling etter 72 timer/7døgn blir fakturert grunnhonoraret + fakturagebyr pr. hest. Du er selv ansvarlig for å huske din timeavtale. Vi garanterer ingen påminnelse.
 • ADRESSE - OBS!
  Orienter deg om vei før avreise, så slipper du å kjøre feil! Les veibeskrivelse og viktig informasjon om veien til tannklinikkene her Det er god snu og parkeringsplass på begge tannklinikkene.
 • HUSK Å TA MED DEG
  Hodelag og bitt, hvis du ønsker bitt-tilpasning i tillegg til munnhuleundersøkelse og tannbehandling. Helsekort og pass. Har du ikke helsekort får du dette av oss.
 • VED ANKOMST
  Ved ankomst, ring på ringeklokkenog vent på svar. Ringeklokke: Bryne: på veggen ved den hvite døren. Lista: i resepsjonen.
 • OPPSTALLING & FASILITETER
  AVD. LISTA På avd. Lista tilbyr vi overnatting for hest og komfortabel resepsjon med handicapfasiliteter. Vi har isolerte stallbokser med gummigulv og gummivegger til leie med og uten paddock. For leie av boks til hest, informer oss om dette ved bekreftelse av timeforslaget. Pris er inkl. spon. Leietaker tar med høy, drikkekar, møkker, forer, steller og står for alt tilsyn og ansvar av hesten selv. For eiere/ledsagere finnes det overnatting i våre naboers fine leiligheter på Stave Gård. Kontakt Stave Gård direkte for leie av leiligheter. Info her: www.stavegard.no På avd. Lista utfører vi de mest kompliserte tannbehandlingene og kan vi ta imot to hester om gangen. Det er god snu og parkeringsplass på avd. Lista. AVD. BRYNE Vi tilbyr ikke resepsjon og toalettfasiliteter på Bryne og har foreløpig kun 1 paddock. Du må belage deg på å ha hesten på henger før og etter din timeavtale. Vi har kun plass til en hest i tannrommet på Bryne. Kommer du med to hester til Bryne må du belage deg på at den andre må stå på henger eller noen må stå med den ute. Det er god snu og parkeringsplass på avd. Bryne.
 • OPPFØLGING AV FYLLINGER, TREKKING OG TANNSYKDOMMER"
  En fylling eller trekking er ikke gjort på et besøk. Det krever flere oppfølgingsbesøk på tannklinikken. Kariesbehandling, rotfyllinger, trekking og reperasjon av tenner krever at du som eier er motivert for å følge opp terapi på tannklinikk med samme kompetanse. Disse type terapier utføres ikke på stall av utstyrsmessige, medisinske og hygienemessige årsaker.
 • MEDISINERING - RISIKOERKLÆRING - OBS!
  Er din hest under medisinering må vi ha beskjed om dette minimum 24 timer i forkant av dine timeavtale. Ikke alle typer medisin kan kombineres med sedasjonen som blir benyttet. Send oss en e-post på post@vetberven.no for å informere oss. Medisin som blir benyttet i sedasjon kan gi kolikk-symptomer da de nedsetter tarmaktiviteten. Det er lurt å gi hesten godt med drikke dagen i forveien og dagen ved undersøkelse. Ved bestilling av time og levering av hest til undersøkelse er du oppmerksom på og godtar du at: Behandling av hest innebærer en risiko i forbindelse med anestesi/sedasjon, medisinering, undersøkelse og operasjon/behandling. At tannbehandling, som f.eks. fyllinger, tanntrekking, forinnpakninger og andre tanndiagnoser mm. krever oppfølging etter veterinærens anbefalinger. Utsettes oppfølging øker faren for tannsmerter, infeksjon, dårligere prognose, økt kostnad og forlenget behandlingstid. Undersøkelse og behandling av hull/fyllinger kan kun utføres på tannklinikken, ikke på stall. Bivirkning på sedasjon: svette, vannlating og kolikk-tendenser mm. Sedasjonen som benyttes kan i sjeldne tilfeller gi bivirkning som bla. kolikksymptomer. Ta alltid kontakt med vakthavende veterinær om du aner kolikk-tendenser. Medisinen er også vanndrivende så du kan oppleve hesten svetter og vannlater mer en normalt første timene etter undersøkelse. Få i hesten godt med veske før og etter besøket
 • PERSONVERN - GDPR
  Personvernerklæring Denne websiden er eid av vetBERVEN AS og denne personvernerklæringen beskriver hvordan vetBERVEN AS samler inn og bruker personopplysninger i forbindelse med veterinærtjenestene som leveres. vetBERVEN AS, daglig leder Øyvind Berven, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger og har i henhold til personvernforordningen ansvar for at personopplysninger behandles lovlig. Endringer i personvernerklæringen vetBERVEN forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen ved behov. 1. Registeransvarlig vetBERVEN AS, Nordbergveien 90, 4560 Vanse Org.nr: 916458061 2. Kontaktopplysninger for spørsmål angående personvern vetBERVEN AS, Nordbergveien 90, 4560 Vanse Org.nr: 916458061 E-post: post@vetberven.no 3. Formålet med behandlingen av personopplysningene vetBERVEN AS benytter dine personlige opplysninger for å kunne utføre våre veterinærmedisinske tjenester til behandling av ditt dyr. Personopplysningene blir også brukt for administrering av ditt kundeforhold, deriblant fakturering og innkallinger/påminnelser som sikrer dyrets helse. Videre bruker vi personopplysninger til analysering av kundeforhold, samt til utvikling av ulike tjenester, som nettjenester og timebestilling. I tillegg bruker vi den geografiske posisjonen til din mobiltelefon for å kunne vise deg den nærmeste tannklinikk. Lokaliseringsopplysninger kan du deaktivere via din mobile enhet. Personopplysninger kan også brukes til direkte markedsføring, slik som masseutsendelse av e-post, dersom du har samtykket til dette. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. 4. Juridisk grunnlag for håndteringen vetBERVEN har rett til å håndtere dine personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 a og c og EUs personverndirektiv 95/46/EF Artikkel 6 §1c i den nye personvernforordningen av 25. mai 2018, fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre tjenestene vi leverer og for å sikre dine vitale interesser som kunde hos oss. vetBERVEN kan også håndtere personopplysninger på grunnlag av tillatelse etter EUs personverndirektiv av 25. mai 2018 95/46/EF Artikkel 7. Dette gjelder blant annet utsendelse av direkte markedsføring. I tillegg må vetBERVEN følge lover og regler tilknyttet Journalforskriften og Regnskapslovgivning. 5. Personopplysninger som håndteres a. Journalsystem Når du kontakter oss, oppretter vi en journal på deg og ditt dyr i vårt elektroniske journalsystem. I journalsystemet behandler vi følgende opplysninger om deg som kunde: ditt navn postadresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato ved betalingsordning, dyrets forsikringsnummer tillatelser og forbud angående direkte markedsføring opplysninger om kjæledyr; deriblant ID-nummer, fødselsdato, rase, farge opplysninger som gjelder betaling, fakturering og inkasso Opplysningene i systemet kan eventuelt samkjøres med opplysninger om andre instanser, f.eks. for å lage ulike former for statistikk til internt bruk samt ved krav fra offentlige myndigheter. Vi kan i visse tilfeller også registrere navn, telefonnummer, e-post og midlertidig adresse til andre kontaktpersoner for ditt dyr. Andre kontaktperson kan være dyrepasser eller andre i familien. b. Behandling av kundespesifikke påminnelser og innkallinger vetBERVEN fortsetter å sende ut påminnelser og innkallinger til behandlinger som er avtalt, som gjentas ved faste intervaller eller som er kritiske for ditt dyrs helsetilstand. Samtidig vil du også som tidligere, motta pasientrelaterte svar. Dette for å sikre dine vitale interesser etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 c. Slike påminnelser kan inkludere: Påminnelser om tid for munnhuleundersøkelse, vaksine Påminnelser om oppsatte timer Denne type påminnelser blir tilsendt per sms og/eller e-post. c. Røntgen og bildediagnostikk Når det tas røntgen- eller bilder (JPG) av ditt dyr, registreres også ditt navn sammen med identifikasjonsopplysninger om dyret. Dette gjelder alle våre former for bildediagnostikk som røntgen, endoskopi, ultralyd. d. Resepter Resepter skrevet ut av vetBERVEN, inneholder personopplysninger som navn og adresse til dyrets eier. For reseptgruppe A og B blir også fødselsdato påført. Det er fastsatt ved lov hvilke opplysninger, herunder personopplysninger, en resept skal inneholde. Dette for at apoteket må kunne bekrefte reseptens gyldighet før du som kunde kan få utlevert medisiner til ditt dyr. Resepter er hjemlet i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. e. E-post Sender du en e-post til oss, vil e-posten lagres i vårt e-postsystem så lenge det er behov for å beholde opplysningene. Det vil si at vi lagrer innholdet av e-posten samt avsender og mottaker av denne, inntil vi har behandlet informasjonen. Vi anser informasjonen behandlet så lenge vi har gitt et tilstrekkelig svar til deg, lagret informasjonen i journalsystemet eller på annen måte utøvd den kundeservicen som en slik e-post fordrer. E-poster som er ferdig behandlet vil så bli slettet fra vårt system. f. Timeavtaler I vår elektroniske timebok, registrerer vi de avtaler vi har med deg som kunde. Vi lagrer her ditt navn, telefonnummer, hestens navn og evt. notat om dine spesifikke ønsker ifm timeavtalen. g. Betaling Vårt betalingssystem samkjøres med vårt journalsystem og et eksternt fakturaselskap. Behandling av dine personopplysninger skjer som beskrevet i denne personvernerklæringen under punkt a om journalsystem. h. Cookies vetBERVEN benytter informasjonskapsler (cookies) for å samle inn statistikk til analyse av vår nettside. Dette for å gjøre brukeropplevelsene av nettsiden god. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Til dette benytter vi Google Analytics. Du som bruker kan ved hjelp av egne nettleserinnstillinger styre lagringen av informasjonskapsler eller hindre disse totalt. Vi gjør oppmerksom på at det vil medføre at mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer informasjonskapsler. 6. Hvordan vi samler inn opplysninger vetBERVEN samler inn personopplysninger fra kunden selv, som for eksempel når du fyller i skjema for timebestilling eller bestiller time per telefon/e-post. I tillegg vil våre ansatte registrere ytterligere informasjon om dyret i journalsystemer for å sikre den beste oppfølgingen av hvert dyr. Vi kan også samle inn personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler dersom du har besøkt vår nettside www.vetberven.no 7. Personopplysningenes mottakere eller mottakergrupper Dine personopplysninger oppbevares i all hovedsak i vårt journalsystem og regnskap som omfattes av denne personvernerklæringen. Ikke alle ansatte som jobber på klinikken har tilgang til dine opplysninger. Kun veterinær og daglig administrator har tilgang til dine personopplysninger. Andre assistenter eller ansatte har ikke. I tillegg de to som har tilgang har personer som trenger tilgang til journalsystemene på grunn av andre arbeidsoppgaver også tilgang til dine personopplysninger. F.eks. systemleverandør, Mattilsynet ol. Behandlingen av personopplysningene utføres av valgte eksterne tjenesteytere, som bedrifter som utvikler og drifter våre journalsystem (Sanimalis), som håndterer fakturering eller bedrifter som gjennomfører direkte markedsføring. vetBERVEN har inngått databehandleravtale med alle sine samarbeidspartnere for å sikre at dine opplysninger ikke kommer på avveie. Personopplysninger blir som hovedregel ikke gitt videre til tredjepart eller overført utenfor EU eller EØS. Unntak er opplysninger som sendes ditt forsikringsselskap dersom du selv ønsker at vetBERVEN søker erstatning direkte fra det forsikringsselskap du har tegnet avtale med. Unntak gjelder også i de tilfellene hvor du ønsker at vi sender registrering av dyret til foreninger, eller til en annen dyrlege i forbindelse med henvisning, eller etter ditt ønske om å bytte til en annen dyrlege. Det kan også være videresending av ditt dyrs journal til relevante offentlige myndigheter eller private virksomheter. Materialet vi inneholde personopplysninger om deg og identifikasjonsopplysninger om ditt dyr. Noen personopplysninger kan være nødvendig å videresende dersom det er hensiktsmessig på grunn av ytterligere behandling og oppfølging av ditt dyr. Det kan også gjelde dersom det er nødvendig for videre forskning på sykdommer. Vi sender kun de mest kritiske personopplysningene som er nødvendig for hensikten. I forbindelse med revisjon eller legale spørsmål, kan dine personopplysninger bli videresendt til våre advokater eller revisorer. vetBERVEN går inn for å beskytte personopplysningene vi håndterer mot uberettiget tilgang til opplysningene samt mot annen ulovlig behandling med de midlene de innenfor rimelighetens grenser har tilgang til, som brannmurer og andre tekniske hjelpemidler. 8. Oppbevaringstiden for personopplysningene Personopplysningene blir oppbevart så lenge det er nødvendig med tanke på målene med behandlingen av opplysningene eller for å kunne oppfylle våre juridiske forpliktelser. Personopplysninger som ligger i våre journalsystem blir oppbevart i minst 10 år, eller så lenge det regnes med at dyret lever. Vi følger krav til oppbevaring av personopplysninger knyttet til Journalforskriften §14 og regnskapslovgivning. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-56 9. Kundens rettigheter Du som kunde har rett til å få utlevert dine personopplysninger, informasjon om hva personopplysninger er brukt til, samt journalen til sitt dyr, i samsvar med reguleringene om personvern. Du har videre rett til å få feil opplysninger endret eller få utfylt manglende opplysninger, uten unødvendige forsinkelser. Du har også rett til å få beskjed dersom vi i spesielle tilfeller behandler dine personopplysninger eller samler inn andre persondata om deg, enn hva som er beskrevet i denne erklæringen. Du har rett til å få dine personopplysninger slettet dersom: man ikke behøver personopplysningene til de formålene de er samlet inn for eller som de ellers er behandlet for (jfr. Journalforskriften 14) den registrerte trekker tilbake tillatelsen, dersom behandlingen er basert på en tillatelse Du har rett til å reservere seg mot at personopplysningene blir benyttet til direkte markedsføringsformål. Behandlingen av slike personopplysninger avsluttes etter at du har trukket tilbake din tillatelse for dette. Spørsmål rundt vetBERVEN behandling av personopplysninger kan sendes via e-post til: post@vetberven.no eller ved å bruke skjema som du finner på vår nettside vetberven.no 10. Retten til å klage til tilsynsmyndighetene Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at vetBERVEN behandler opplysninger i strid med regelverket. Kontaktinformasjon er tilgjengelig via https://www.datatilsynet.no/. Sist oppdatert: 30.5.2018
bottom of page