top of page
Røntgen: Tann & Hoderegion

2 typer røntgensystemer

INTRAORAL & EKSTRAORAL

 

Vi tilbyr to typer røntgen. 

 

Ekstraoralt; Den tradisjonelle typen hvor man tar bilde igjennom hele hodet

Tradisjonell digital (DR) røntgen hvor røntgenplaten holdes på utsiden av hode/munnen. 2D. Begge sider av hodet, blir avbildet når man tar bilde på denne måten. Mao; man ser dobbelt sett med tenner og differensiering av side og skade blir vanskeligere.

 

Intraoralt dentalrøntgen; En plate inni munnen, som differensierer ut en og en tann

Som en av de første i Norge tilbyr vi også digitalt intraoralt røntgen. Det betyr at vi kan ta bilde av 1 & 1 tann fra innsiden av munnen. Vi har små plater tilpasset hestetenner som muliggjør at vi kan ta bilde av 1 tann og ikke få motsatte tann som overskygge, slik man vil få med tradisjonell røntgen tatt fra utsiden av munnen. 

 

Å ha mulighet til disse to typene røntgen muliggjør klarere prognoser og svar.

 

Vi tilbyr ikke røntgen av andre regioner enn tenner og hode. 

Røntgen: Tann & Hoderegion

kr 1 490,00Pris
 • Hva kommer i tillegg til grunnhonoraret?

  Munnhuleundersøkelse - grunnpakken

  Tannbehandling

  Bitt-tilpasning

  Resept

  Journalutskrift

  Rapporteringsgebyr

  Røntgen

  Kirurgi

  Akutt

  Helligdagshonorar

  Ekstra medisin, utstyr og forbruksmateriell som blir brukt

   

  Med andre ord: Totalprisen på et tannbesøk avhenger av funn og diagnoser, den påkrevde tannbehandlingen, arbeidstid, medisin, materiale mm. som vi bruker.

Vi minner om min 6 døgn karenstid.

bottom of page