top of page

Siden vi lanserte campen har det blitt mange endringer. Flere veterinærer og sponsorer har meldt seg.

Dvs: Campen blir utvidet med flere tema og foredragsholdere. Vi har også mottatt mer sponsorpenger enn forventet, noe som betyr at vi kan sette ned prisen på campen. I løpet av de neste ukene vil vi presentere nytt program med ny pris.

For oppdateringer vedr. campen se veggen under arrangementet som er publisert på Facebook

Hold av 22 - 25 august 2024!

Påmelding
bottom of page